OK

Nyt fra Domus Forsikring A/S

Kære kunder

Frida Forsikring Agentur (Frida) der distribuerer byggeskade- og ejerskifteforsikringer i Danmark etablerer eget nyt forsikringsselskab Domus Forsikring (Domus) samtidig med, at VIA equity indtræder i ejerkredsen.

VIA equity, som har ATP og PFA som investorer, indtræder i ejerkredsen bag Domus og Frida med en 40% minoritetsandel. Samtidig med VIA equity’s investering tilføres Frida´s bestyrelse stærke kompetencer idet Kim Bruhn-Petersen, tidligere Topdanmark, er indtrådt som bestyrelsesformand. Derudover indtræder Jakob Rybak-Andersen, VIA equity, i bestyrelsen.

Ydermere fortsætter Domus, sammen med Frida, det mangeårige samarbejde med et af de førende genforsikringsselskaber i verden.

Domus er med i Garantifonden for skadeforsikringsselskaber og har søgt om medlemskab af brancheorganisationen, Forsikring og Pension (F&P).

Brian Malmros, tidligere Topdanmark, tiltrådte for nylig som CEO for Frida. Ledelsesteamet består herudover af CUO Troels Risom, CFO Peter Egede Nielsen, underdirektør Jesper Schmidt, chef for byggeskadeafdelingen Thomas Møller, skadechef Jesper Stendal og teknisk chef Steen Andersen.

Frida har distribueret forsikringer med Qudos Insurance som risikobærer, indtil Qudos den 18. oktober 2018 meddelte et uvarslet og selvvalgt indtegningsstop. Qudos har endvidere, i modstrid med interesserne hos de forsikringsselskaber vi samarbejder med, valgt en ny strategi med salg af alle type forsikringer til private. Hvis indtegningsstoppet ikke var kommet havde vi under alle omstændigheder valgt at stoppe samarbejdet med Qudos.

Qudos Insurance og Domus har indledt forhandlinger om Domus’s mulige overtagelse af porteføljen af byggeskade- og ejerskifteforsikringer fra Qudos Insurance.

***